HABERLER
KAZA TESPİT TUTANAĞI DEĞİŞİKLİĞİ       04.11.2010
Hazine Müsteşarlığından 04.11.2010

2007/27 sayılı Genelge Kapsamında Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu

2010/40

Bilindiği üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yalnızca maddi hasara yol açan trafik kazalarında tarafların kazanın oluş şeklinin kendilerince doldurulacak tutanak ile tespitinde anlaşmaları halinde trafik kaza tespit tutanağının esas ve usullerini düzenleyen 28.12.2007 tarihli ve 2007/27 sayılı Genelge uygulaması 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren başlamış olup, Müsteşarlığımıza ulaşan başvurulardan, söz konusu tutanaklarda gerçeğe aykırı beyanların yapıldığı yönünde iddiaların bulunduğu anlaşılmaktadır.Bu itibarla, söz konusu Genelge çerçevesinde kaza taraflarınca düzenlenecek maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı bu konudaki uyarıları da kapsayan ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmiştir.